It ain’t over till
The Fat Lady sings!

The Fat Lady is een kleine en dynamische operagroep. In een fluctuerend cultureel klimaat bereidt artistiek leider Tamir Chasson samen met zijn creatieve team, een selecte groep jonge zangers voor op audities, concoursen, op publieke optredens van The Fat Lady en op een toekomst in de opera.
De kracht van haar talenten deelt The Fat Lady graag met het publiek.
Verwacht het onverwachte… It ain’t over till The Fat Lady sings!

NIEUWSGIERIG?

TFL LIVE

DIT IS THE FAT LADY
De Covid-pandemie zorgde voor een bijzonder angstige tijd voor de hele wereld en vooral voor artiesten en het culturele leven. Iedereen reageerde op zijn eigen manier op de crisis. Het voormalige bestuur van The Fat Lady heeft in die onzekere tijd ervoor gekozen om stichting TFL op te heffen om geen schulden achter te laten.

Nu na de crisis eenieder weer verlangt naar cultuur, is het opnieuw oprichten van stichting TFL een vanzelfsprekende keus. Een nieuw bestuur, bestaande uit mensen die enthousiast zijn over TFL en geloven in toekomst van Opera, gaat ons helpen nieuwe artistieke hoogtes te bereiken en de toekomst van TFL veilig te stellen.
The Fat Lady verwelkomt hartelijk haar nieuwe bestuur: Hank van Tilborg (voorzitter), Sarah Hawkin (secretaris) en Frans de Bruijn (penningmeester).
Een bijzondere dank aan Frank van de Wiel en Karin La Grouw voor hun tomeloze inzet om de stichting op gang te krijgen.

It ain’t over till The Fat Lady sings… 🌈


Het nieuwe bestuur, v.r.n.l.:
Hank van Tilborg (voorzitter) • Sarah Hawkin (secretaris) • Frans de Bruijn (penningmeester)


Stichting The Fat Lady is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang vanaf 31-07-2023 heeft zij de officiële status van culturele ANBI.
Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om via internet informatie te verstrekken. Hieronder vindt u de gegevens voor de Stichting The Fat Lady.

Statutaire naam: Stichting The Fat Lady
Populaire naam: Operagroep The Fat Lady

RSIN: 865476561
KvK-nummer: 90856627

Meer info over ons beleid, plannen, bezoldiging en financiën?
Bekijk het BELEIDSPLAN 2023 – 2027 (PDF)

AUDITIES
22 & 24 SEPTEMBER • MUZIEKSCHUUR BLOEMENDAAL

Jonge zangers kunnen zich weer aanmelden voor Atelier The Fat Lady!
INFO

Ben je klaar om auditie te doen voor Atelier The Fat Lady?
AANMELDEN

FAT NEWS

Ontvang het Fat News en blijf op de hoogte...

CONTACT

Verrast… Geraakt… Geïnspireerd? Heb je een vraag of een opmerking?
Wil je The Fat Lady financieel steunen? Of wil je dat TFL speciaal voor jou komt zingen?
Maak je band met The Fat Lady persoonlijker en draag bij aan de ontwikkeling van The Fat Lady!

Neem contact op met ons….
CONTACT

Sing your song today and every day…